خدمات مالی و حسابداری آریانا حساب
ارائه خدمات حسابداری،تنظیم دفاتر قانونی،مشاوره مالیاتی و بیمه

باسلام

احتراما ضمن عرض ادب واحترام خدمت حضرت عالي و آرزوي روز افزون براي نيل به اهداف عاليه و برنامه هاي تعين شده آن شركت محترم بدينوسيله به استحضار ميرساند: باتوجه به اينكه رعايت موارد قانوني بمنظور پرهيز از ضرر وزيان مادي , معنوي و بهره مندي از حداكثر ميزان بهره وري و سود مي تواند ضمن كاهش چشمگير مشكلات , توسعه كمي وكيفي رابراي آن شركت به ارمغان آورد . به همين لحاظ برخي از اين موارد قانوني به شرح زير اعلام ميگردد:

الف : انجام امور حسابداري

1.       ثبت فعاليتها و معاملات روزانه شركت

2.       تهيه ليست حقوق ودستمزد پرسنل شركت (تهيه ديسكت - ليست بيمه ليست فوق العاده حقوق )

3.       تهيه ليست ماليات هاي تكليفي شركت

4.       تهيه گزارشات فصلي خريد و فروشهاي فصلي شركت

5.       نوشته شدن به موقع دفاتر روزنامه و كل شركت

6.       تهيه اظهار نامه مالياتي عملكرد ساليانه شركت

7.       تهيه اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده فصلي شركت

ب: اموربيمه سازمان تامين اجتماعي

1.       ارائه ليست بيمه حقوق پرسنل به حوزه تامين اجتماعي مربوطه

2.       پرداخت به موقع مبالغ بيمه شركت

ج: امور مربوط به وزارت دارايي

1.       ارائه بموقع ليستهاي مالياتي تهيه شده شركت به دارايي

2.       ارائه ليستهاي گزارشات فصلي خريد وفروش هاي شركت به دارايي حداكثر يكماه پس از هر فصل

3.       ارائه اظهارنامه مالياتي شركت به حوزه دارايي مربوطه

4.       ارائه دفاتر قانوني شركت (روزنامه وكل )و اسناد و مدارك مربوط به آنها به دارايي

5.       ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده شركت حداكثر 15روز پس از پايان هر فصل به حوزه دارايي مربوطه.

 اجراي اين مواردقانوني باعث به حداقل رسيدن استرس مديريت مجموعه از وضعيت حسابها ميشود و موجب تصميم گيري صحيح در تعين اولويتهاي كاري ميشود ودر نهايت مديريت شركت با خاطري آسوده به برنامه ريزي و گسترش دامنه فعاليتها و افزايش بهره وري مي انديشد.بنابر اين همانطور كه ملاحظه فرموديد اكثريت موارد مطرح شده مربوط به بخش حسابداري و اداري شركت مي باشد. اين امر در صورتي امكان پذير است كه كادر حسابداري توانايي تعامل و قدرت انجام آنها را داشته باشند درغير اينصورت نميتوان نتيجه مطلوبي را انتظار داشت . براي ما بسي افتخار است كه تجربيات گرانقيمت خودو همكاران خود در بخشهاي(حسابرسي بيمه ,مميزي مالياتي , حسابداري شركتهاو ...) راكه حاصل سالها تلاش بي شائبه وخدمت صادقانه است بصورت يكي از روشهاي زير در خدمت آن شركت محترم قرار دهيم :

1.       انجام كليه امور بصورت قراردادي پيماني.

2.       انجام كليه امور بصورت تمام وقت يا نيمه وقت در محل همان شركت.

3.       انجام كليه امور با ارائه اسناد و مدارك مربوطه توسط شما و ارائه ترازها و نتايج كارخدمت شما از ما.

تاريخ : شنبه 20 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط محمد محمد پور تهمتن
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد